Metodologia

En el desenvolupament de les diverses activitats de l’Escola Coral de Torrent” (assajos, trobades, concerts, “aplecs”, etc.), es practica una metodologia amb unes característiques molt especials, que pretén la consecució de diversos objectius i capacitats (continguts, procediments i actituds), des del punt de vista musical i social.

La metodologia de l’Escola Coral de Torrent és oberta perquè sempre s’adapta a les necessitats del grup o grups i a les característiques dels seus integrants.

També és activa ja que cerca la participació i implicació de tots els seus coralistes, requerint d’ells predisposició a l’activitat i esforç, per a aconseguir millores en l’aspecte vocal i de l’aprenentatge.

A més és progressiva i deductiva, doncs pretén l’aprenentatge significatiu i constructiu dels xiquets i xiquetes, dins d’un procés de percepció, interiorització i expressió.

Tot açò, realitzat d’una forma lúdica, amb la finalitat de proporcionar un bon nivell de satisfacció, integrat en un ambient de total distensió en el qual el procés d’ensenyament-aprenentatge es mostre com un fet divertit i plaent, redundant açò en la implicació i motivació dels participants.

Xiquets que han participat en l'Escola Coral de Torrent

 

Faltes tu! Apunta’t!

Grups en l'Escola Coral de Torrent
Grup de menuts
En aquest grup, els xiquets de 4 a 8 anys entren en un grup més nombrós i ja es realitzen cançons acompanyant-les amb moviments senzills. Els jocs d’àudio-percepció i expressió segueixen potenciant la intel·ligència musical. Comparteixen algunes cançons de cant comú.
Grup de mitjans
El grup de mitjans, xiquets de 9 anys d’ara endavant, compartint la majoria de les vegades els concerts i cançons. Participen en els aplecs, trobades i la resta d’activitats fora del Centre Cultural Sant Marc. Ofereix temes de major complexitat musical, fruit del treball en els assajos i una major maduresa musical.
Grup de Mares i pares
El grup de pares va sorgir a través de la inquietud dels mateixos pares dels nostres xiquets que, coneixent de primera mà les activitats dels seus fills, ens van proposar començar un nou grup amb ells que compartira els mateixos valors i principis de l’Escola Coral de Torrent. Per descomptat acceptem encantats!